Цереус – найкраще забезпечення рослин цинком.

Для нормального росту і розвитку рослин потрібні різні елементи живлення. Кисень, вуглець, водень вони отримують з повітря і води. Азот, фосфор, калій, сірку, магній, кальцій – з ґрунту і добрив. Ці поживні речовини поглинаються ними у великих кількостях, тому їх називають макро- та мезоелементами. З`єднання, які потрібні рослинам в тисячних частках відсотка, відносяться до мікроелементів. Ці добрива, незважаючи на малі норми, відіграють дуже важливу роль. При їх дефіциті знижується поглинання рослиною та ефективність азоту, фосфору і калію, особливо якщо врахувати, що ґрунти в Україні на значній площі слабо забезпечені міддю, кобальтом, цинком та молібденом. Значну чутливість сільськогосподарські культури проявляють при дефіциті цинку в ґрунті.

Навіть за достатньої кількості рухомого цинку в ґрунті, ціла низка факторів перешкоджають рослинам повноцінно засвоїти наявний цинк із ґрунту. Насамперед, низька температура ґрунту, високий рівень рН, вапнування або високий вміст карбонатів, ущільнений ґрунт та низький вміст органічної речовини можуть знижувати рухомість і засвоюваність цього елементу кореневою системою.

Найчастіше нестача цинку для рослин проявляється на піщаних, слабо лужних або близьких до нейтральних і карбонатних ґрунтах, де вміст рухомих форм цього елемента, у зв’язку з осадженням його у вигляді карбонатів, досить незначний.

Порушення співвідношення надходження макроелементів може також спровокувати дефіцит цинку у рослин. Так, наприклад, на фоні внесення фосфорних добрив в ґрунт посилюється зв’язування цинку та порушується поглинання його кореневою системою. Антагонізм цинку і фосфору у рослині пояснюється взаємним обмеженням їх міграційної здатності.

Фізіологічне значення цинку для рослин дуже значне. Під впливом цинку активується синтез цукрів і крохмалю, збільшується загальний вміст вуглеводів, білкових речовин, аскорбінової кислоти і хлорофілу, підвищуються посухо-, жаро- і холодостійкість рослин.

Симптоми дефіциту цинку на кукурудзі

Симптоми дефіциту цинку на кукурудзі

Симптоми дефіциту цинку на кукурудзі

Симптоми дефіциту цинку на кукурудзі

Цинк відіграє ключову роль в каталізі ферментативних реакцій карбоксилювання та декарбоксилювання, входить до складу окисно-відновних, антиоксидантних ферментів та білків, що регулюють транскрипцію РНК. Дефіцит цинку призводить до порушення метаболізму азоту та синтезу білків. В цілому, близько 2800 білків залежать від оптимального забезпечення рослин цим елементом.

Цинк також виконує структурну функцію, як найважливіший мікроелемент, що впливає на стабільність клітинних мембран. В результаті дефіциту даного елемента підвищуються проникність мембран кореневої системи, що супроводжується викидом ексудатів (фосфору, амінокислот та вуглеводів), які підвищують рівень зараженості хворобами, оскільки є живленням для патогенних мікроорганізмів.

Крім основних функцій метаболізму рослин, цинк впливає на запилення та життєздатність насіння. Шляхом детоксикації токсичних радикалів кисню пом’якшує біотичні та абіотичні навантаження, такі як патогенний тиск, посуха, спека, низькі температури та висока інтенсивність освітлення.

Найчутливіші до нестачі цинку кукурудза, бобові, хміль, цибуля, сорго, льон, плодові, цитрусові культури та виноград. З польових культур цинкова нестача найчастіше виявляється на кукурудзі у вигляді міжжилкового пожовтіння починаючи від основи листка. Край листа, кінчик і центральна жилка залишаються зеленими.

Ознакою цинкового голодування у бобових (квасоля, соя) є наявність хлорозу на листках, іноді асиметричний розвиток листкової пластинки.

Слід також мати на увазі, що цинк швидко і міцно фіксується ґрунтово вбирним комплексом, тому перевагу в застосуванні цинкових добрив слід надавати передпосівній обробці насіння і позакореневим підживленням.

Скоригувати цинкове живлення сільськогосподарських культур можна шляхом обробки насіння новим мікродобривом від компанії “Хімагромаркетинг” Цереус (S – 17-17,5%, Zn 35-35,5%) яке має у своєму складі високий вміст цинку та сірки які сприяють росту та розвитку рослин.

 

Передпосівна обробка насіння мікродобривом Цереус, особливо зернових культур, сприяє стимуляції росту та розвитку кореневої системи, збільшенню її маси та довжини корінців, підвищує енергію проростання та польову схожість посівного матеріалу. Норма використання мікродобрива Цереус для обробки насіння становить 0,35-0,8 кг/т.

В умовах низького забезпечення ґрунту цинком, мінеральні резерви насіння грають важливу роль в рості та розвитку рослини. Оптимальний вміст цинку в зерні є універсальним механізмом адаптації рослин до дефіциту цього елементу в ґрунті та підвищення стійкості рослин до грибкових, бактеріальних інфекцій та інших стресових умов (несприятливі температури ґрунту, змінні вологість та рН). При цьому, передпосівна обробка насіння є економічно вигідним і простим способом надходження в рослини необхідних мікроелементів.

Позакореневі підживлення мікродобривом Цереус є оперативним та високоефективним способом профілактики та усунення дефіциту цинку протягом вегетації. Обробки важливі під час критичних фаз розвитку рослин, особливо при переході від вегетативного до репродуктивного періоду. Так, наприклад, підживлення зернових цинком у фазу кущення позитивно впливає на кількість продуктивних стебел, у період виходу в трубку – на кількість зернин у колосі, а в період колосіння та наливу – на якість зерна та масу 1000 зерен. Норми використання мікродобрива залежать від чутливості культур та потреби рослин в цинку на формування врожаю. Зернові-0,15-0,2 кг/га, Соя -0,5-0,8 кг/га, Ріпак -0,5-1,0 кг/га, Кукурудза 1-2 кг/га.

Дослідженнями встановлений позитивний вплив позакореневих підживлень на підвищення урожайності культур та концентрації цинку в зерні. Обробка рослин саме у фазу молочної — молочно-воскової стиглості значно впливає на накопичення цинку зерновою масою. Використання такого збагаченого цинком посівного матеріалу, дозволяє забезпечити рівномірну схожість, покращити розвиток кореневої системи рослин та підвищити стійкість проростків до інфекцій та стресових умов (несприятливі температури ґрунту, змінної вологості, рН). Крім того, отримуємо зерно більш високої якості, що особливо важливо в аспекті збалансованого харчування людини та годівлі тварин.

Тож зичимо здорового зросту Ваших рослин та отримання врожаїв найкращої якості!