English

Новости компании
Миссия
Логистический центр
Награды
Контакты
Вакансии

Поиск
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Откуда Вы о нас узнали?


  

Новости компании

29.05.2017

ENDOSPOR DM - інноваційне рішення в підвищенні врожайності кукурудзи.

Ґрунт — біологічне середовище, при ефективному використанні якого можна без зайвих витрат збільшити виробництво і поліпшити якість зерна, кормів, технічної сировини.

Найбільше значення для вегетуючих рослин має мікробіота. Вона переважає на коріннях рослин і в ґрунті, прилеглому до їх ризосфери, яка розміщується в шарі ґрунту до 60 см. Цей шар біологічно найактивніший, є буквально середовищем мікробіологічної діяльності.

Мікроорганізми, що заселяють кореневу систему, утворюють своєрідний біологічний "чохол" — ризосферу і є посередниками між ґрунтом і рослинами у забезпеченні їх поживними речовинами. Саме мікроорганізми перетворюють деякі складні сполуки на прості, доступні для живлення рослин, беруть участь у складних біохімічних процесах, що відбуваються в ґрунті. Вони є основою для виробництва бактеріальних препаратів, які після внесення в ґрунт створюють у зоні кореневої системи осередки корисної мікрофлори.

В оточенні повноцінного комплексу мікроорганізмів рослини отримують необхідне кореневе живлення і, як наслідок, підвищують свою продуктивність. Заселивши кореневу систему (тобто, захопивши екологічну нішу), вони не допускають упродовж тривалого часу хвороботворні мікроорганізми до інфікування рослин. Крім того, бактеризовані рослини значно стійкіші до розвитку і прояву хвороб унаслідок поліпшення їх імунного стану. Позбавлення рослин необхідної мікрофлори може призвести до зниження інтенсивності кореневого живлення до 15 разів (В. В. Волкогон, 2013).

Діяльність корисних мікроорганізмів багатогранна. Особливо актуальним є широке використання здатності мікроорганізмів до засвоєння молекулярного азоту з атмосфери. Це дає змогу вирішити важливу проблему — створення достатньої кількості білка.

Мікробіологічна фіксація атмосферного азоту — екологічно чистий спосіб забезпечення ним рослин. Він потребує відносно невеликих енергетичних витрат. Газоподібний азот становить більшу частину повітря. Так, над кожним гектаром землі його міститься 80 тис. т. Він майже недоступний для більшості вищих рослин. Молекули азоту хімічно інертні, а хімічні зв'язки між його атомами досить стійкі. Потрібні великі зусилля, щоб їх розірвати і фіксувати азот.

Азотфіксувальну активність у фітоплані – ризосфері (прикореневій зоні) і філосфері (на поверхні листків) небобових рослин називають асоціативною азотфіксацією. Експериментально це підтверджено беззмінним вирощуванням небобових культур. При цьому вміст азоту в ґрунті значно не знижується, незважаючи на щорічне вилучення його з урожаєм, тоді як під паром його вміст безперервно зменшується. Першою розпочала роботу в цьому напрямі бразильська вчена Ж. Доберейнер (1975) із мікроорганізмами, у складі яких переважали бактерії роду Azospirillum. Пізніше було встановлено, що крім азоспірили до групи асоціативних азотфіксаторів належить велика кількість гетеро- й автотрофних бактерій – Achromobacter, Agrobacterium, Arthrobacter, Bacillus, Pseudomonas, Klebsiell та ін. Застосування препаратів на їх основі сприяє зростанню активності азотфіксації в кореневій зоні рослин у 2–3 рази.

Асоціативні бактерії у процесі вегетації впливають на ріст рослин, структуру посіву, врожайність так само, як і азотні мінеральні добрива.

Аналогічно асоціативним азотфіксаторам, які засвоюють азот із атмосфери, багато мікроорганізмів можуть перетворювати нерозчинні форми фосфатів ґрунту на легкозасвоювані рослинами. До таких мікроорганізмів належать різні види бактерій та гриби. До них, зокрема, відносяться роди Bacillus, Mycobacterium, Pseudomonas, Penicillium, Acpergillus тощо.

Важливе значення для забезпечення рослин необхідними для її розвитку елементами має мікориза (ендомікориза). У сівозміні певні рослини сприяють розвиткові цих грибів (узагальнено їх називають везикулярно-арбускулярною мікоризою - ВАМ), а деякі негативно впливають на них, наприклад, ріпак, гірчиця, редька олійна, люпин, які імунні до ендофітів. Ці культури зменшують кількість аборигенної мікоризи, а зернові і бобові культури впливають на неї позитивно, збільшуючи кількість спор.

Цей симбіоз сприяє також підвищенню родючості ґрунту і врожайності наступних культур сівозміни, оскільки в ґрунті залишаються кореневі і стерньові рештки, багаті на азот, фосфор, кальцій, калій та інші макро- й мікроелементи.В агроекосистемах існує природна симбіотична мікробіота, але для посилення її позитивного впливу, грунт потрібно штучно насичувати корисними для рослин бактеріями та ендомікоризними грибами.

Протягом останніх десятиліть в Україні та ряді інших країн світу створено значну кількість мікробних препаратів, що успішно застосовуються для корекції мікробних процесів у агроекосистемах. Серед них найперспективнішими слід вважати препарати комплексної дії, які здатні поліпшувати живлення рослин, стимулювати їх ріст і розвиток, захищати рослини від фітопатогенних мікроорганізмів та суттєво підвищувати врожайність.

Компанія «Хімагромаркетинг» вивела на ринок України німецький препарат від всесвітньовідомого виробника біопрепаратів Bactiva UG - ENDOSPOR DM, що відкриває нову еру в ідеальному відношенні мікроорганізмів з культурою. Особливістю даного продукту є поєднання в одному препараті мікоризного гриба та бактерій, кожна з яких виконує важливу роль у рості та розвитку рослини.

До складу препарату входять:

 • Ендомікоризний гриб Glomus intraradlces;
 • Корисні бактерії (PGPR): Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Pseudomonas fluorescens;
 • Вітаміни: Біотин, Фолієва кислота, B, B2, B3, B6, B7, B12, C, K.


 • Дія біологічного препарату ENDOSPOR DM ґрунтується на симбіозі ґрунтових мікроорганізмів з рослинами.

  Гриб Glomus intraradices утворює взаємовигідні відносини з кореням більшості сільськогосподарських рослин. Рослини забезпечують гриб цукрами, які є важливим джерелом енергії, в обмін на це гриб поглинає поживні речовини з грунту як корінь. Завдяки мікоризі грибів рослина може більш ефективно використовувати великий обсяг грунту, а також краще поглинати воду і поживні речовини, такі як фосфор (у т.ч. в недоступній формі), залізо, мідь, азот, калій, кальцій і ін.

  Бактерії забезпечують рослини поживними речовинами, розкладають органічні залишки, виробляють стимулятори, що сприяють росту і розвитку кореневої системи, розкривають потенціал культури, запобігають загибель рослин в посуху, а також контролюють ряд фітопатогенів.

  Протягом останніх трьох років ENDOSPOR DM ефективно використовується товаровиробниками для обробки насіння кукурудзи в ряді господарств Львівської Тернопільської, Хмельницької, Житомирської областей.

  Рослини насіння яких було оброблене препаратом ENDOSPOR DM мали дружні вирівняні сходи, утворили краще розвинену кореневу систему з другим ярусом повітряних коренів. Рослини кукурудзи мали більшу висоту, заклали качани значно більших розмірів, що в подальшому відобразилося на значній прибавці урожаю.  Використання препарату ENDOSPOR DM:

  Витрата препарату 0,250 кг/га;

  • Може використовуватись із багатьма протравниками (при умові не змішування їх в одному баку);
  • Внесення в ґрунт — полягає в рівномірному внесенні на ґрунт безпосередньо препарату в сипучому вигляді або у вигляді робочого розчину, з наступним промиванням у кореневу зону;
  • Внесення разом з поливом — препарат ENDOSPOR DM вноситься за допомогою фертигації, а також полив безпосередньо робочим розчином стандартним способом.

  Біологічний препарат ENDOSPOR DM допомагає рослинам кукурудзи розкрити свій потенціал, зміцнюючи імунітет, допомагаючи в боротьбі зі збудниками різних захворювань, засвоюючи воду, фосфор і поживні речовини з ґрунту. За допомогою препарату рослина використовує ресурси ґрунту на повну потужність. Мікориза покращує якість ґрунту, аерацію, пористість, а обсяг загальної поглинаючої поверхні кореня рослин збільшується в де-кілька разів що в свою чергу позитивно впливає на кількість і якість врожаю.

  Використання біопрепаратів — майбутнє сільського господарства, оскільки зв'язування азоту хімічними методами енергоємне і затратне, а запаси сировини для виробництва фосфорних добрив обмежені. Поряд з органічними добривами біопрепарати посідають важливе місце в "біологізації" землеробства. Такий спосіб підвищення родючості ґрунтів і продуктивності сільськогосподарських культур економічно вигідний та екологічно обгрунтований.
Комментарии:Ваше имя:  
Введите Ваше сообщение:Защита от автоматических сообщений:

Символы на картинке: 

Защита от автоматических сообщений

« Назад
Версия для печати
Copyright 2007 "Химагромаркетинг"
Тел./факс: (044) 550-2000
Разработка сайта AFT.RU

Наш адрес:
02160, Украина, г. Киев, пр. Воссоединения, 15