Endospor DM – вершина професійності агронома!

Ніщо не стоїть на місті, все тече все змінюється. На заміну класичним засобам захисту приходять більш нові, екологічно чисті для навколишнього середовища препарати, які не завдають шкоди природі  та на високому рівні розкривають потенціал Вашої культури. Можна сказати, що у плані хімічного захисту ми уже досягли свого максимально ступеня розвитку, ми  уже все  знаємо – нам з вами потрібно іти далі, переходити  на новий рівень ведення сільського господарства.  Це питання все більше і більше постає у нашій компанії та і в країні в цілому.

Особливого розповсюдження  біопрепарати в Україні набули ще в половині минулого століття. На сьогодні біологізація землеробства є не тільки засобом збереження природи, а і економічним методом збільшення рентабельності  вирощування, тому що  при використанні біопрепаратів зменшується у двічі витрата води на 40 % витрата мінеральних добрив, покращується якість продукції, збільшується стійкість до патогенів, а це веде за собою зменшення витрат на хімічні засоби захисту – зменшуються витрати на виробництво,  тим самим збільшується чистий прибуток – один з основних законів економіки. За вас працює інша, та якій не потрібно платити гроші за роботу  – це агрономічно корисна мікрофлора.

Основою для виробництва біопрепаратів є агрономічно корисна мікрофлора.  Земля на якій вирощують рослини, заселена мікроскопічними формами життя – це бактерії , гриби, актиноміцети, найпростіші та водорості. Їх основною метою є збереження родючості ґрунту та забезпечення  рослин основними поживними елементами. Кількість і тип мікроорганізмів змінюється залежно від температури, вологості, наявності солей і хімічних речовин у ґрунті. Крім того вплив конкретної бактерії на рослину, може змінюватися залежно від умов та розмаїття рослинного покриву на даних ґрунтах. Наприклад мікроорганізми, які сприяють зростанню рослин шляхом забезпечення її фіксованим азотом або мобілізованими сполуками фосфору втрачають свою ефективність при внесенні значних кількостей хімічних добрив,  тому на полях де вирощуються сільськогосподарські культури і вносяться значні норми мінеральних добрив,  кількість корисних мікроорганізмів МІНІМАЛЬНА. У природному ж середовищі ситуація прямо протилежна, їх кількість значно більша, за рахунок вільного співжиття з рослинами, без втручання людини, тому для того щоб відновити баланс корисних бактерій і грибів у ґрунті, де вирощуються польові культури,  необхідно застосовувати біопрепарати. На сьогоднішній день на ринку присутня значна їх кількість із різним складом бактерій та симбіотичних грибів, які по різному взаємодіючи  з рослиною надають їй тих чи інших властивостей.

Рис. 1. Симбіоз гриба GLOMUS INTRARADICES з корінням рослини

За типами взаємодії бактерії поділяються на:

  • Вільноживучі;
  • Асоціативні (живуть в прикореневій зоні рослини-господаря);
  • Симбіонти ( формують взаємовигідні відносини з рослинами);
  • Ендофіти ( колонізують деякі рослини або частини їх внутрішніх тканин).

Не звертаючи уваги на відмінність між цими бактеріями, всі вони виконують одну і ту ж саму роль, застосовуючи певні  механізми впливу – збільшують доступність поживних речовин, активізують або призупиняють фітогормональну активність рослини, тим самим покращують імунітет  до різних стресових факторів.

Склад біопрепаратів може коливатися. Різна кількість та різний склад бактерій і грибів змінюється залежно від потреб фермера.

В асортименті компанії «Хімагромаркетинг» представлений  біопрепарат Endospor DM, німецької компанії   Bactiva.

До складу препарату   – Endospor DM входять бактерії з роду:

  • Bacillus megaterium
  • Azospirillum brasilerise
  • Azotobacter chroococum
  • Pseudomonas fluoresceins

Симбіотичний ґруновий гриб – Glomus intraradices, та екстракт водоростей

   ГРИБ (GLOMUS INTRARADICES) утворює взаємовигідні відносини з корінням більшості сільськогосподарських рослин. Рослини забезпечують гриб цукрами, які є важливим джерелом енергії, в обмін на це, гриб поглинає поживні речовини із ґрунту, як корінь. Завдяки мікоризним грибам рослина може поглинати воду та поживні речовини, такі як фосфор ( в т.ч. в недоступній формі), залізо, мідь, азот, калій, кальцій та ін.

У склад ЕКСТРАКТУ ВОДОРОСТЕЙ (SPIROGIRA SРР.) входить ряд фітогормонів, які при обробці насіння, наприклад такої культури як сої, покращують регуляторну активність фітогормонів відповідно збільшується польова схожість на 12%, покращується ріст рослин на 11-37%, збільшується її продуктивність на 6-27%. При цьому відзначається стимулююча дія на ризосферу азотфіксуючих мікроорганізмів, чисельність яких збільшується в 1,5-6,3 рази, нітрогеназна (азотфіксуюча) активність –  в 1,5-1,7 рази.

   БАКТЕРІЇ забезпечують рослини поживними речовинами, розкладають органічні рештки, сприяють росту і розвитку кореневої систем, попереджують загибель рослини під час засухи,контролюють ряд фітопатогенів тим самим розкриваючи потенціал культури. Даний препарат рекомендуємо застосовувати в протруювання на зернових та зернобобових культурах в нормі 0,25 кг/га проти насіннєвої та грунтової інфекції для підвищення імунітету та стимуляції росту рослини. Зберігати ж препарат потрібно в прохолодному сухому місці за температури 15 – 20 оС (уникаючи при цьому попадання прямого сонячного проміння) протягом 18 місяців з дати виробництва.

За даними науковців  застосування біопрепаратів для обробки насіння значно покращує ріст і розвиток рослин, сприяє більш ранньому цвітінню, забезпечується прибавка до урожаю в межах 23-33,5% і зменшуються витрати на виробництво.

Гістограма 1. Урожайність пшениці озимої на промислових посівах при використанні біологічного препарату Endospor DM.

Відповідно до цього, є всі підстави думати, що обсяги виробництва і застосування цих препаратів будуть нарощуватися з кожним роком, а цей напрям у землеробстві через чисельні й різноманітні екологічні та економічні проблеми, та бажання населення вживати екологічно чисту і повноцінну продукцію буде розвиватися й надалі, – і ми разом з ним.