Картопля

Картопля — вид багаторічних бульбоплідних трав’янистих рослин з родини Пасльонових. Бульби картоплі є важливим харчовим продуктом.

Захист картоплі від бур’янів, шкідників і хвороб в даний час залишається актуальним. Роль шкідливих об’єктів і їх співвідношення в агрофітоценозі при обробітку картоплі постійно змінюється. У свою чергу, науково-обгрунтоване застосування системи захисту рослин в сівозміні в поєднанні з іншими ланками системи землеробства дозволяють отримати стабільні врожаї картоплі з високою рентабельністю.

В останні роки все більшої шкоди картоплі завдають хвороби, зросла шкідливість колорадського жука і дротяників. Зростає і засміченість посадок картоплі, з’являються стійкі, важко контрольовані бур’яни. Через високу засміченість зменшується маса бульб. Це веде до втрати врожаю і товарності, значно ускладнюється механізоване прибирання. Хвороби, шкідники та бур’яни — причина значного зниження врожайності картоплі і втрат при її зберіганні.

Недобір урожаю від фітофторозу може досягати 60% валового збору, від бур’янів — 20-50%, без заходів боротьби з колорадським жуком — 50-60% і більше. Тому першочерговим завданням виробництва картоплі є інтегрована система захисту від бур’янів, шкідників і хвороб.

 

Система захисту картоплі